ตัววิ่ง

images by free.in.th ยินดีต้อนรับสู่ เว็ปไซต์เพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านจะเนียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต4 ความรู้ดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ

           โรงเรียนบ้านจะเนียว ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายตำบลกระหวัน จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์  2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเทศบาลตำบลกระหวัน