ตัววิ่ง

images by free.in.th ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนบ้านจะเนียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต4 ความรู้ดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ตรวจราชการ

นายธีรวุฒิ  พุทธการี ผอ.สพป.ศก.๔ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
ตรวจ/เยี่ยม โรงเรียนบ้านจะเนียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๔
นายแมนศักดิ์  แถมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับด้วยความยินดียิ่งวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาที่ดิน

และรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

      คณะครู/นักเรียน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาที่ดินและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก           โดย เทศบาลตำบลกระหวัน ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ