ตัววิ่ง

images by free.in.th ยินดีต้อนรับสู่ เว็ปไซต์เพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านจะเนียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต4 ความรู้ดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

     นายแมนศักดิ์  แถมวัน  ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับ คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ,ลูกเสือ เนตรนารี กองลูกเสือโรงเรียนบ้านระหาร ร่วมประกอบพิธีราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุลเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

นายแมนศักดิ์  แถมวัน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน "คุรุเกียรติคุณ" 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4


วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

          รายงานผลการปฏิบัติงาน นายแมนศักดิ์  แถมวัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะเนียว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4