ตัววิ่ง

images by free.in.th ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนบ้านจะเนียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต4 ความรู้ดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

                          กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง                 

      โรงเรียนบ้านจะเนียว ร่วมกับโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา.โรงเรียนบ้านกระหวัน. โรงเรียนบ้านกันจด,โรงเรียนบ้านเดื่อและโรงเรียนบ้านระหาร จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว บ้านตะหลุง ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
                                                จึงถึงคราว  สำรอง  ต้องร้องเต้น
                                            กิจกรรมเ..เน้น  สนุกสนาน  ปีน, คลาน, ไต่
                                            อา เค ล่า        ตะโกนก้อง  ร้องเรียกไป
                                            แพ็ค..หูไว      วิ่งกรู      สู่วงกลม.....
วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558


   โรงเรียนบ้านจะเนียว ร่วมกับ โรงเรียนบ้านระหาร โรงเรียนบ้านกันจด โรงเรียนบ้านเดื่อ โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา และโรงเรียนบ้าน กระหวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๔   จัดให้มีการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ   ในวันที่ ๑๒๑๓  กุมภาพันธ์   ..  ๒๕๕๘   ณ บริเวณค่ายลูกเสือชั่วคราวเทศบาลตำบลกระหวัน   ตำบลกระหวัน  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ