ตัววิ่ง

images by free.in.th ยินดีต้อนรับสู่ เว็ปไซต์เพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านจะเนียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต4 ความรู้ดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันวชิราวุธ

                                           ถวายราชฯ ถวายสัตย์.! ขัตติยะ..
                                           ถวายพระฯ ผู้ก่อเกิด กำเนิดกิจฯ
                                           จะจงรัก ภักดี พลี..ชีวิต
                                           น้อมนำศิษย์ ถวายส้ตย์ .! ปฏิญาณ.!!
     วันที่  25  พฤศจิกายน ตรงกับวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ..โรงเรียนบ้านจะเนียว ร่วมกับโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา,โรงเรียนบ้านระหารและโรงเรียนบ้านเดื่อ จัดพิธีถวายราชสดุดี  ณ บริเวณพิธีโรงเรียนบ้านจะเนียว โดยมีนายแมนศักดิ์ แถมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะเนียว เป็นประธานในพิธี
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รวมพลังแห่งความดี

                                                   "รวมพลังแห่งความดี"  พลีเพื่อพ่อ
                                               ปฏิญาณต่อ ใต้ฯพระบาท ประกาศมั่น
                                               เทิดทูน ชาติ ศาสนา สถาบัน
                                               "ตามรอยท่าน"  "ปันความรัก" "จักพอเพียง" 

            นายวร  อุ่นแก้ว  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำ นายทนุใจ  มีฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลกระหวัน,นายวาฬ  มีฤทธิ์,นายอภิสิทธิ์ สินศิริ,นางกัญญาณี  ปิติขุนหาญ,นางกรกช ขันฑวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล,นายสันติ  พันธ์นา เลขานุการนายกเทศมนตรีฯและคณะครู/นักเรียน โรงเรียนบ้านจะเนียว ร่วมปฏิญาณตนเป็นพลเมืองดี และจะเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตราบชีวิตจะหาไม่ ในวัน "รวมพลังแห่งความดี" 

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้