ตัววิ่ง

images by free.in.th ยินดีต้อนรับสู่ เว็ปไซต์เพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านจะเนียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต4 ความรู้ดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

พิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสทรงเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี
และในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษาวันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร

นักเรียนผู้สำเร็จหลักสูตร    

 โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน   

 (D.A.R.E) ในประเทศไทย

              นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ร่วมพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร นักเรียนผู้สำเร็จหลักสูตร  โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน    (D.A.R.E) ในประเทศไทย โดยสถานีตำรวจภูธรขุนหาญ ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4