ตัววิ่ง

images by free.in.th ยินดีต้อนรับสู่ เว็ปไซต์เพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านจะเนียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต4 ความรู้ดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558


พิธีไหว้ครู ปี ๕๘
ซาบซึ้งกับศิษย์เก่าที่แวะมากราบคุณครูผู้ที่เคยสั่งสอน


วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

     โรงเรียนบ้านจะเนียว นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คณะครู/ผู้ปกครอง,คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,ผู้นำหมู่บ้าน  ทัศนศึกษา จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2558