ตัววิ่ง

images by free.in.th ยินดีต้อนรับสู่ เว็ปไซต์เพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านจะเนียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต4 ความรู้ดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ร้อยใจรวมความรักมากราบแทบเท้า 
ร้อยดาวเป็นมาลัยมาคล้องใจครู
สองมือครูที่ทำให้โลกน่าอยู่
กลายเป็นสองมือที่ก้มกราบลงแทบเท้าครู
แด่...ครูผู้เกษียณ