ตัววิ่ง

images by free.in.th ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนบ้านจะเนียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต4 ความรู้ดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันพระ

วันพระ ลด ละ เลิกอบายมุข
เสริมสุข รักษาศีล สูดกลิ่นสรวง
นักเรียน/ครู สู่แดนสงฆ์ จรรโลงทรวง
วางบ่วงห่วง สู่ห้วงธรรม ชำระใจ

 

วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนบ้านจะเนียว ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียน
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
จัดกิจกรรม  ดังนี้

  -          จัดพิธีทำบุญตักบาตร
            -          จัดพิธีถวายพระพร
  -     จัดมอบทุนการศึกษา
  -          จัดป้ายนิทรรศการเกี่ยวกับความสำคัญของแม่
  -          จัดให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณแม่