ตัววิ่ง

images by free.in.th ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนบ้านจะเนียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต4 ความรู้ดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งพาทีสร้างสรรค์
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และมีงานทำระหว่างเรียน
โรงเรียนดีประจำตำบลวันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557