ตัววิ่ง

images by free.in.th ยินดีต้อนรับสู่ เว็ปไซต์เพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านจะเนียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต4 ความรู้ดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

                            เพียง..หนึ่ง.ศิษย์.. คิดถึง..ก็ซึ้ง.! หนัก
                     เพียง..ศิษย์ทัก..ถามไถ่..ใจก็ปลื้ม
                  เพียง..พาดพิง..สิ่งเก่า..เล่า.!หลังลืม.!!
               อาจ..แอบ.ซึม..เพราะซื้ง..ถึงศิษย์รัก (ทุกๆคน)
      โรงเรียนบ้านจะเนียว ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน,วัดจะเนียว,ผู้นำหมู่บ้าน,ผู้ปกครองท้องถิ่น,ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่  13  มกราคม  2560 ขอขอบคุณทุกท่าน..ที่ร่วมบริจาคสมทบ งบประมาณ,อาหาร/เครื่องดื่ม และรางวัลต่างๆ..ให้กับเด็กๆ