ตัววิ่ง

images by free.in.th ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนบ้านจะเนียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต4 ความรู้ดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วันนี้วันพระ

        วันพระ ลด ละ เลิก อบายมุข
เสริมสุข  นั่งสมาธิ สร้างนิสัย
น้อมนำ   หลักธรรมะ ชำระใจ
สร้างนิสัย  ฝึกวินัย  ในวันพระ
                                                                             

วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประกาศโรงเรียนบ้านจะเนียว

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูปฐมวัย
วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

ด้วยรักและผูกพัน จารุวรรณ จามิกรณ์

นางสาวจารุวรรณ  จามิกรณ์ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านจะเนียว
ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ สพป.บุรีรัมย์เขต ๒