ตัววิ่ง

images by free.in.th ยินดีต้อนรับสู่ เว็ปไซต์เพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านจะเนียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต4 ความรู้ดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559             เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญ
             โรงเรียนบ้านจะเนียว   ร่วมกับโรงเรียนบ้านกันจด โรงเรียนบ้านเดื่อ,โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา  โรงเรียนบ้านระหารและโรงเรียนบ้านกระหวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๔   จัดให้มีการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ   ในวันที่ ๕  กุมภาพันธ์   ..  ๒๕๕๙   ณ ค่ายลูกเสือและค่ายพัฒนาเยาวชนกรมทหารราบที่ ๖ เฉลิมพระเกียรติ กรมทหารราบที่ ๖  ตำบลแสนสุข อำเภอ  วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี