ตัววิ่ง

images by free.in.th ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนบ้านจะเนียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต4 ความรู้ดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลอยกระทง

       คืนนี้จันทร์  แจ่มกระจ่าง สว่างฟ้า
สาดแสงจ้า   ฟ้าสีทอง   ดูผ่องใส
แสงจันทร์ส่อง  สีนวล  ชวนชื่นใจ
เด็ก/ผู้ใหญ่ ได้เกี่ยวก้อย ลอยกระทง 

วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วันนี้วันพระ

        วันพระ ลด ละ เลิก อบายมุข
เสริมสุข  นั่งสมาธิ สร้างนิสัย
น้อมนำ   หลักธรรมะ ชำระใจ
สร้างนิสัย  ฝึกวินัย  ในวันพระ
                                                                             

วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประกาศโรงเรียนบ้านจะเนียว

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูปฐมวัย