ตัววิ่ง

images by free.in.th ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนบ้านจะเนียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต4 ความรู้ดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

๕ ธันวา มหาราช
ทวยราษฏร์แซ่ซร้องสรรเสริญ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
พระชนม์ ยิ่งยืนนาน
วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วชิราวุธ รำลึก
  โรงเรียนบ้านจะเนียว ร่วมกับโรงเรียนในตำบลกระหวัน จัดพิธีถวายราชสดุดี