ตัววิ่ง

images by free.in.th ยินดีต้อนรับสู่ เว็ปไซต์เพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านจะเนียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต4 ความรู้ดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ

             ร้อยเรียงรสบทกวีที่วิจิตร
                   ร้อยรวมศิษย์ทุกทิศามากราบไหว้
                        ร้อยดวงดาวพราวฟ้าเป็นมาลัย
                             ร้อยดวงใจมุทิตา..บูชาครู..
        คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, คณะครู , ผู้ปกครอง  จัดพิธีมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ คุณครูวิไลภรณ์  พรหมภา,คุณครูเอื้อ  ทิพวารี และคุณลุงควร  ยอดศรี วันที่ 28  กันยายน 2560