ตัววิ่ง

images by free.in.th ยินดีต้อนรับสู่ เว็ปไซต์เพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านจะเนียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต4 ความรู้ดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ก็.."กีฬา  เป็นยา- วิเศษ" ยิ่ง
ใช่..หวังชิง-  ชัยชนะ  ซะที่ไหน?
หวัง.! "รู้แพ้    รู้ชนะ      รู้อภัย"
คือ..หัวใจ  ในกีฬา  "จะเนียว เกมส์"
   โรงเรียนบ้านจะเนียว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่  3-7 สิงหาคม  2558 โดย  นายชัยยงค์  เมธาสุรวิทย์  นายอำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  นายกิมเลี้ยง  สันติแสงทอง นายกเทศมนตรีตำบลกระหวัน,นายนำชัย  ปิติขุนหาญ รองนายกเทศมนตรีตำบลกระหวัน,นายทนุใจ  มีฤทธิ์รองนายกเทศมนตรีตำบลกระหวัน,นายวร  อุ่นแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลกระหวัน,   นายสำรวย อินวันนา กำนันตำบลกระหวัน,นายเสถียร  อุ่นแก้ว  ผู้ใหญ่บ้านจะเนียว,นายอำนาจ  อุ่นแก้ว ผู้ใหญ่บ้านจะเนียวพัฒนา,ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมในพิธีเปฺิดวันที่ 7สิงหาคม2558 ณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านจะเนียว