ตัววิ่ง

images by free.in.th ยินดีต้อนรับสู่ เว็ปไซต์เพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านจะเนียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต4 ความรู้ดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พิธีไหว้ครู

        โรงเรียนบ้านจะเนียว  จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงมุทิตา กราบบูชาครู


วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประชุม โครงการโรงเรียนคุณธรรม

นายแมนศักดิ์  แถมวัน  ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์  โรงเรียนดำรงราชานุสรณ์               อำเภอกันทรลักษณ์


วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ

           โรงเรียนบ้านจะเนียว ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายตำบลกระหวัน จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์  2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเทศบาลตำบลกระหวัน